Voortgang nieuw pensioenstelsel

02 apr 2021
90 keer
Voortgang nieuw pensioenstelsel Bron foto: KVMO
De CMHF kiest uit het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor het Nieuwe Pensioencontract ook wel het Solidaire Contract genaamd en niet voor de Verbeterde Premieregeling. Om tot een oordeel te komen is het van belang om na een inleiding over de totstandkoming van het wetsvoorstel, aan te geven welke keuze er gemaakt dient te worden, wat het verschil is met het huidige stelsel en zeer rudimentair uiteen te zetten hoe de verschillende stelsels er uit gaan zien. Lees hier over voortgang nieuw pensioenstelsel.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04