17 juni online AV KVMO

04 mei 2021
149 keer
17 juni online AV KVMO
Zoals u gewend bent houdt de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren jaarlijks voor het zomerverlof haar Algemene Vergadering. Naast de formele aspecten zien wij dit evenement als een waardevolle traditie om informeel in gesprek te gaan met onze leden en elkaar te ontmoeten.

Omstandigheden zetten hier het afgelopen jaar een streep door en ook dit jaar achten wij het nog niet verantwoord met een grote groep een fysieke vergadering te organiseren. Dit ontslaat ons niet van de verplichting verantwoording af te leggen aan de Algemene Vergadering en de jaarstukken vast te stellen.

Daarom zullen wij ook dit jaar de vergadering digitaal houden. De save the date hiervoor is donderdag 17 juni. In de aanloop naar deze vergadering ontvangt u nadere informatie over het aanmelden voor en deelnemen aan dit digitale evenement. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u de benodigde stukken ruim op tijd tot uw beschikking kunt hebben.

Het hoofdbestuur betreurt het dat een fysieke vergadering te vroeg is en zoekt daarom naar mogelijkheden om in het najaar, als omstandigheden dit toestaan, alsnog een fysiek evenement te organiseren.

Datum: 17 juni 2021
Locatie: online
Tijd: 10.15 - 12.15 uur (opgelet: in het Marineblad staat foutieve tijd)

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04