Geslaagde AV KVMO

17 juni 2021
529 keer
Geslaagde AV KVMO

Geslaagde AV KVMO 

Op 17 juni vond de jaarlijkse algemene vergadering van de KVMO plaats. Door de coronapandemie werd deze vergadering digitaal gehouden. Ondanks dat het hoofdbestuur u liever fysiek had ontmoet, zijn wij verheugd met de ruime belangstelling voor deze vergadering en de interactie die daar plaatsvond met onze achterban. De leden van de KVMO hebben tijdens deze vergadering zowel de financiële jaarstukken als ook de beschrijvingsbrief en het jaarverslag vastgesteld. Tot slot werd de LTZ2 (LD) Römer benoemd tot vertegenwoordiger Caribisch gebied, de LTZ1 drs. M.M.H. Heijligers tot vertegenwoordiger afdeling midden en werd vicevoorzitter KTZ ing. W.P. Groeneveld EMSD herbenoemd voor een termijn.

KLTZ H.M. Van Rijn trad tussentijds af als vertegenwoordiger voor de afdeling midden. Wij danken KLTZ Van Rijn voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem succes met zijn commando.

Het streven is om in het najaar een fysieke bijeenkomst te plannen, met een inhoudelijke invalshoek.

Was u niet instaat om de vergadering digitaal bij te wonen maar heeft u wel vragen? Schroom dan niet contact op te nemen met

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04