Kandidaten voor het ABP verantwoordingsorgaan gezocht!

07 sept 2021
120 keer
Kandidaten voor het ABP verantwoordingsorgaan gezocht! Bron foto: www.abp.nl
In het voorjaar van 2022 zijn er verkiezingen voor nieuwe leden voor het verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. Als deelnemer of gepensioneerde bij het ABP kunt u zich hiervoor kandidaat stellen. Dat kan individueel, maar ook via de KVMO. U kunt zich opgeven via . Wij geven uw naam door aan het CMHF, dat voor ons en de andere aangesloten verenigingen de verkiezingen coördineert.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?
Het VO adviseert het bestuur van het ABP over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Hierbij valt te denken aan de hoogte van de pensioenpremie en indexaties, de regels voor beleggen en de manier van communiceren. De 48 leden van het VO vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP.

Het orgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Dat oordeel kunt u teruglezen in het jaarverslag, of bekijken in het reglement.

Meer informatie over het verantwoordingsorgaan, waaronder het verkiezingsreglement, vindt u via https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan/.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04