Arbeidsvoorwaarden: hoe staat het ermee?

30 sept 2021
188 keer
Arbeidsvoorwaarden: hoe staat het ermee?
Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Zij hebben vandaag vastgesteld dat zij op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen. Besloten is om de stand van zaken voor te leggen aan het Sector Overleg Defensie (SOD) en daar verder te bespreken. Het SOD zal op 14 oktober plaatsvinden.

Voor de zomer hebben de onderhandelaars laten weten dat zij u in september zouden vertellen wat de gesprekken over een nieuw akkoord hebben opgeleverd. Er is de afgelopen tijd uitgebreid gesproken over alle onderwerpen uit de verschillende inzetbrieven. Na de zomer hebben de gesprekken zich vooral gericht op de volgende onderwerpen:
• Loonsverhoging;
• Tijdelijke toelage loongebouw;
• Woon- werkverkeer en thuiswerken;
• Pensioenakkoord;
• Verlengen Sociaal Beleidskader 2012;
• Cafetariamodel;
• Opleidingsbudget bij overgang van militair naar burger en omgekeerd.

Tijdens deze gesprekken zijn de partijen op een aantal onderwerpen dicht tot elkaar gekomen. De onderhandelaars hebben vastgesteld dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om aan de wensen van alle partijen tegemoet te komen. Vooral de gewenste loonsverhoging en de maatregelen voor het woon- werkverkeer leggen een groot beslag op het beschikbare arbeidsvoorwaardengeld. Daarom hebben de onderhandelaars besloten het SOD te informeren over de stand van zaken en daar de lastige keuzes verder te bespreken. Dit SOD zal op 14 oktober plaatsvinden.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04