De KVMO feliciteert gedecoreerde militairen

07 dec 2021
971 keer
De KVMO feliciteert gedecoreerde militairen
Traditiegetrouw ontvangen in aanmerking gekomen officieren op 6 december, de geboortedag van Koning Willem II, het Onderscheidingsteken voor Eervolle Langdurige Dienst als officier; beter bekend als het Officierskruis. Iedere officier die 15, 20, 25 (etc) jaar als officier in dienst is ontvangt het ereteken met daarop het lustrum.

Bij het ontvangen van het ereteken ontvangen de officieren ook een fles jenever. Doorgaans wordt er bij de uitreiking een glaasje genuttigd. Hoe langer de officier in dienst is, hoe ouder de jenever. Om die reden wordt de onderscheiding ook wel het 'jeneverkruis' genoemd. Oorspronkelijk mocht deze medaille echter geen kruis zijn en het eerste ontwerp werd door koning Willem II afgewezen om verwarring met de ridderorde te voorkomen. Uiteindelijk ging men akkoord met een ereteken in de vorm van een gesp en werd bij koninklijk besluit op 19 november 1844 ingesteld. Vanaf 1866 is het ontwerp dan toch vervangen voor een kruis.

De KVMO feliciteert alle gedecoreerde collega's met het ontvangen van het onderscheidingsteken, dan wel de viering van een lustrum met het opgehoogde cijfer. De KVMO is u allen zeer erkentelijk en dankbaar voor al het werk dat u verricht heeft en nog zult verrichten voor het Koninkrijk der Nederlanden.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04