Verzoek om voordracht Kooy Prijs 2022

14 dec 2021
160 keer
Vlnr: Jan Wind (voorzitter KIVI Defensie & Veiligheid), Keith Klein en Bart Koene (voorzitter jury Kooy Prijs commissie) Vlnr: Jan Wind (voorzitter KIVI Defensie & Veiligheid), Keith Klein en Bart Koene (voorzitter jury Kooy Prijs commissie) Bron foto: Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Het Prof. Kooy Fonds van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent jaarlijks een prijs toe aan de beste afstudeerder in Defensie- of Veiligheidstechnologie aan een technische universiteit of hogeschool. Tot en met 24 december is het mogelijk een student met een relevant verslag aan te melden.

De winnaar van de Kooy Prijs 2021 was Ir. Keith T.J. Klein. Hij won de prijs met zijn afstudeerscriptie: ‘Estimating 3D motion from radar data: Exploiting an omnidirectional radar array for motion estimation in the context of SAR imaging on agile platform.’ Vanwege corona werd de prijs uitgereikt in de tuin van het KIVI-gebouw. Het symposium zelf vond online plaats.

Meer informatie over de prijs en de voordrachtsprocedure vindt u op onze website www.kivi.nl/dv onder ProfKooy afstudeerprijs

De uitreiking van de prijs vindt plaats op woensdag 13 april 2022 tijdens het jaarlijkse Kooy Symposium. Ook dit keer in het auditorium van de legerplaats te Stroe. Indieners krijgen een ontvangstbevestiging van hun voordracht. Behalve met de winnaar wordt over de uitslag en tussentijdse stand van zaken niet gecommuniceerd. 

Indien u vragen heeft over de prijs of een voordracht kunt u contact opnemen met Marjolein de Wit via .

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04