Tijd om weer aan tafel te gaan

26 jan 2022
734 keer
Tijd om weer aan tafel te gaan
Op 2 december 2021 is in een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) vastgesteld dat een meerderheid van het defensiepersoneel tegen het maximaal haalbare resultaat heeft gestemd. Kort daarop presenteerde het nieuwe kabinet hun regeerakkoord met daarin €3 miljard extra voor Defensie. Hiervan is structureel jaarlijks €500 miljoen bedoeld om het loongebouw te moderniseren en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. 
 
Door de beperkte middelen voor een arbeidsvoorwaardenakkoord is al ruim een jaar het overleg opgeschort. Tot op heden heeft dit geleid tot vertragingen bij reorganisaties en uitstel van besluitvorming op diverse onderwerpen. Nu er (veel) extra geld beschikbaar is gekomen voor het personeel van Defensie, is het van het grootste belang dat we dit geld snel, maar vooral goed gaan besteden. Essentieel hierbij is het vinden van de juiste balans tussen snelheid en degelijkheid. Het vinden van manieren om dat geld bij het personeel terecht te laten komen op een wijze die de personele problemen van de krijgsmacht echt oplossen. Het bouwen op een degelijk fundament en zo op korte termijn komen tot een eerlijke en uitlegbare beloning van het defensiepersoneel. Nog langer niet praten is volstrekt onbegrijpelijk en ook niet uit te leggen aan de defensiemedewerkers.
 
Wij begrijpen terdege dat de aanstelling van de nieuwe bewindspersonen en het regeerakkoord ertoe leiden dat zaken opnieuw bekeken moeten worden en dat inwerken tijd kost. Wij vinden wel dat wij als sociale partners in het vroegst mogelijke stadium met elkaar in gesprek moeten gaan over de grote thema’s op personeelsgebied. Gezamenlijk oplossingen bedenken die de belangen van alle partijen dienen, is de sleutel om weer voortgang te kunnen boeken.

'Het personeel van Defensie heeft er recht op dat wij bestaande verschillen opzij zetten en vaart maken in het belang van de inzetbaarheid van de krijgsmacht'

Daarom hebben wij Defensie verzocht om snel een SOD-vergadering te beleggen waar wij als sociale partners afspraken gaan maken hoe we de komende tijd met elkaar gaan overleggen en welke onderwerpen daarbij de prioriteit hebben. Het personeel van Defensie heeft er recht op dat wij bestaande verschillen opzij zetten en vaart maken in het belang van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Klik op de brief om deze te openen.Brief CMHF SOD

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04