Staatssecretaris nodigt bonden uit voor SOD

01 feb 2022
688 keer
Staatssecretaris nodigt bonden uit voor SOD Bron foto: Defensie
Op 26 januari j.l. ontvingen de bonden bij Defensie een uitnodiging van staatssecretaris Christophe van der Maat voor een Sector Overleg Defensie (SOD) op 8 februari. Deze uitnodiging is het uitvloeisel van de mondelinge uitnodiging van toenmalig minister van Defensie Henk Kamp in het SOD van 2 december 2021. De staatssecretaris nodigt de bonden uit om te komen praten over een arbeidsvoorwaardenakkoord en het verder moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, waaronder het loongebouw en het personeelssysteem.

Voor dit laatste is er in het regeerakkoord €500 miljoen structureel per jaar vrijgemaakt. Daarnaast moeten de sociale partners naar onze mening tijd inruimen om de komende HR-transitie te bespreken. De GOV|MHB neemt deze uitnodiging graag aan en deelt de mening van de staatssecretaris dat er een grote verantwoordelijkheid rust op de schouders van de sociale partners. Wij moeten gezamenlijk tot een overeenkomst komen die het personeel van Defensie perspectief geeft en in grote mate bijdraagt aan een goed gevulde en operationeel gereedstaande krijgsmacht. De GOV|MHB blijft in contact met de leden over de te volgen koers en informeert hen over de voortgang van het overleg.


Klik op de uitnodiging om deze te openen.

BriefSOD8feb

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04