108ste Algemene Vergadering van de KVMO

20 juni 2022
58 keer
108ste Algemene Vergadering van de KVMO
Op donderdag 16 juni 2022 vond op het defensieterrein van het Marine Etablissement te Amsterdam de 108ste Algemene Vergadering van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren plaats. Voor het eerst sinds 2019 is een fysieke bijeenkomst georganiseerd.

Het ochtendprogramma bestond uit het huishoudelijke gedeelte waarin onder andere het te voeren beleid voor 2022 en het financieel jaarverslag is behandeld. Aansluitend heeft KTZ ing. Willem Groeneveld heeft het vicevoorzitterschap overgedragen aan KLTZ(LD) Joris ten berg. De ochtend werd afgesloten met de jaarrede van de voorzitter.

In de middag is er tijdens een interactieve sessie gediscussieerd over de vraag: 'Wat is de vakbond van de toekomst?'. Welke ontwikkelingen en trends spelen er anno 2022 in het verenigingsleven? Hoe zorgen verenigingen dat zij blijven aansluiten bij de wensen en de beleveniswereld van haar leden en hoe gaat de KVMO hiermee als vakbond, alsook beroepsvereniging, mee om? De middag werd afgesloten met een borrel in het voormalig officiersverblijf pension Homeland.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04