Mini-symposium Nederlandse Officierenvereniging 29 juni 2022

20 juni 2022
54 keer
Mini-symposium Nederlandse Officierenvereniging 29 juni 2022 Bron foto: Pixelbay
De Nederlandse Officierenvereniging (NOV) organiseert op 29 juni 2022 het mini-symposium De Russische strategische cultuur en het 'so what' voor het Westen. Hoewel in principe bestemd voor NOV-leden, wil het bestuur in het licht van informatiewaarde dit symposium openstellen voor niet-leden. 

Waarom viel Rusland Oekraïne binnen? Wat kunnen we nog meer van de Russen verwachten en in hoeverre voelen en beleven wij dat dit leidt tot een Zeitenwende? De afgelopen twee decennia voert de Russische Federatie een steeds assertiever en agressiever buitenland- en veiligheidsbeleid, dit om eigen geopolitieke belangen na te streven. Het resulteerde op 24 februari van dit jaar in een grootschalige invasie van Oekraïne. Tot verrassing en afschuw van velen woedt er sindsdien op het Europese continent een nietsontziende oorlog. Inmiddels is het duidelijk dat hier een Russisch wereldbeeld aan ten grondslag ligt, dat fundamenteel verschilt van het Westerse beeld. Vanuit het Kremlin bezien, is de door het Westen opgedrongen internationale rechtsorde illegitiem en oneerlijk en verkeert Rusland in een permanent strategisch defensief. 

Sprekers
Majoor Marnix Provoost zal in een presentatie van ca. 40 minuten schetsen hoe Ruslands geografie, historie en politieke cultuur de strategische cultuur beïnvloeden en welk wereldbeeld hieruit voortvloeit. Dr Tim Sweijs, Director of Research at HCSS, zal daartoe als moderator aan de zaal vragen voorleggen, suggesties doen en richtingen van denken aangeven. Hij wordt hierbij ondersteund door een panel waarin, naast Marnix Provoorst, dan ook Cdre Prof Dr Frans Osinga zitting heeft genomen. 

Aanmelden
Het Mini-symposium wordt gehouden op 29 juni 2022 vanaf 13:00 uur tot 16:00 uur, op de Kromhoutkazerne (Herculeslaan 1, Utrecht) in de Waterliniezaal van gebouw V5. Aansluitend wordt u de gelegenheid gegeven om met een glaasje en een hapje na te praten over dit interessante symposium. U kunt zich aanmelden via het emailadres o.v.v. Minisymposium. Wij verzoeken u dit uiterlijk 24 juni te doen. 

Indien u geen militair identiteitsbewijs heeft dat u toegang verleent tot de Kromhoutkazerne dan dient u uw aanmelding gepaard te laten gaan met de gegevens die in de uitnodiging gevraagd worden. Download de volledige uitnodiging hier.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04