Marineblad nr. 4 (juli 2022)

27 juni 2022
210 keer
Marineblad nr. 4 (juli 2022)
Het julinummer van Marineblad is uit!

Het vierde nummer van de 132ste jaargang is vandaag gepubliceerd. In deze editie speciale aandacht voor het Rampjaar 1672. Daarnaast wordt gekeken naar emissieoverlast aan boord van schepen van het CZSK; krijgen we een kijkje in de recent gepubliceerde wrakkentelling van Nederlandse staatsschepen en wordt een eerste beschouwing van de Defensienota 2022 gegeven.
 
LTZ1 (TD) Ing. Joos Bongartz analyseert in Een kwestie van lange adem de uitstoot van dieselmotoren op de schepen en boten van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). De overlast van dieselmotoremissie, DME in jargon, manifesteert zich direct als rookhinder op open dekken, of indirect doordat afvoergassen via luchtinlaten van het ventilatiesysteem terechtkomen in de hutten, dagverblijven en werkruimten van de bemanning. Hoe manifesteert het probleem zich en hoe kunnen risico’s gemitigeerd worden?
 
Dr. Adri van Vliet beschrijft in één van zijn laatste wapenfeiten als plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) de inzet van mariniers en matrozen tijdens de jaren 1672-1673. Na het afslaan van de Engels-Franse dreiging vanuit zee, werd op een deel van haar bemanning een beroep gedaan om de verdediging ter land te versterken. Zij zagen inzet in o.a. Woerden en Naarden. 
 
Dr. Martijn Manders neemt de lezer mee langs het onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) naar gezonken staatsschepen. De Nederlandse staat claimt – als vlagstaat - het eigendom van schepen van de Koninklijke Marine waar ook ter wereld, maar ook die van haar voorgangers de admiraliteiten en die van de WIC en VOC. Deze zogenoemde staatschepen genieten Nederlandse immuniteit. Maar hoeveel schepen zijn dit en waar bevinden zij zich?
 
Drs. Alexander Bon is van mening dat de Russische inval in Oekraïne en de aanvankelijk tegenvallende resultaten van de campagne en de economische alsook de financiële gevolgen ervan het land aan de rand van faillissement brengen. Wat betekent dit voor het bevriende China, dat al onder Mao Zedong het Sovjetleger en Russische militaire doctrine als exemplarisch beschouwt?
 
KLTZ Rob Pulles EMSD geeft een eerste beschouwing op de onlangs gepresenteerde Defensienota 2022. De nota is een breuk met het verleden; het kabinet gaat flink investeren in de krijgsmacht. Daarbij is het niet altijd duidelijk waarom welke keuzes gemaakt zijn, zoals op het gebied van specialisaties.

En verder: nieuwe recensies, signalementenen hebben we de columns van de voorzitter KVMO, Sergei Boeke, Theo Brinkel, Jonathan Holslag en Berend van de Kraats.

Lees verder...

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04