De grootste scheepsramp van de Koninklijke Marine in vredestijd

05 juli 2022
327 keer
De grootste scheepsramp van de Koninklijke Marine in vredestijd
Vlak voor de Scheveningse kust verdronken op woensdagavond 5 juli 1882 alle 65 opvarenden van de rammonitor Zr.Ms. Adder. De grootste scheepsramp in de geschiedenis van de Koninklijke Marine in vredestijd. De ramp had zo’n impact, dat Koning Willem III persoonlijk een onderzoekscommissie instelde om de zaak tot op de bodem uit te zoeken.

Hoewel de werkelijke oorzaak nooit precies is vast komen te staan, kwamen wel diverse problemen aan het licht, die tot de ramp leidden. Uit onvrede over de gang van zaken rondom de ramp, werd in 1883 door marineofficieren een belangenvereniging opgericht; de huidige Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren. Twee jaar later (1885) werd de voorganger van de huidige Kustwacht ingesteld.

Vandaag, precies 140 jaar na dato, wordt ter nagedachtenis aan deze ramp in de Oude Kerk op Scheveningen een ceremoniële herdenking gehouden. Daarna is er een kranslegging op het wrak in zee en bij het monument op de boulevard t.h.v. de vuurtoren. De herdenking wordt onder meer bijgewoond door de burgemeester van Den Haag, vertegenwoordiger(s) van de Commandant Zeestrijdkrachten, de Directeur Kustwacht Nederland en uiteraard is de Scheveningse bevolking van harte welkom.

U ook bent van harte uitgenodigd deze ceremonie bij te wonen.

Locatie: Oude Kerk Scheveningen
Tijd: Vanaf 16.45 uur, aanvang stipt om 17.00 uur

Meer weten over de ramp met Zr.Ms. Adder? Kijk dan op onze speciale pagina.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04