Dag van de Militaire Geschiedenis

20 sept 2022
29 keer
Dag van de Militaire Geschiedenis
Op zaterdag 8 oktober organiseert het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) de Dag van de Militaire geschiedenis. Dit evenement is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis 2022. Iedereen is van harte uitgenodigd om op de Frederikkazerne te Den Haag kennis te maken met het militaire verleden van Nederland. Snuffel op de boekenmarkt, bezoek een lezing, ga mee op een excursie en stel je vragen over militaire geschiedenis in de diverse panelgesprekken en -interviews.


Oorlog = ramp
De Nederlandse militaire geschiedenis zit vol rampspoed. Soms tijdens een oorlog - verloren zeeslagen, vliegtuigcrashes, mislukte operaties en (burger)slachtoffers. Soms ook in vredestijd, als de Krijgsmacht te hulp schiet bij rampen zoals de watersnoodramp aan de Zeeuwse kust in 1953 en bij de recentere overstromingen in Limburg. Of noodhulp levert aan slachtoffers van orkanen in het Caribisch gebied. Maar in de militaire geschiedenis zijn ook onbekendere rampen die onderzoek en herinnering verdienen. Op de Dag van de Militaire Geschiedenis staan diverse sprekers van het NIMH stil bij allerlei soorten rampen.

Programma
Tijdens het evenement vinden diverse presentaties, gesprekken, interviews en excursies plaats. Azarja Harmanny, wetenschappelijk medewerker bij het NIMH, vertelt vanuit het verhaal over scheepsbombardementen bij Semarang in 1946 over zijn studie naar de inzet van zware wapens door Nederlandse eenheden tijdens de politionele acties. Ellen Klinkers en Nienke Terpstra vertellen over de Van Imhoff-ramp. Onlangs is het NIMH gestart met het onderzoek naar deze ramp, waarbij in januari 1941 411 Duitse burgergeïnterneerden zijn verdronken toen het schip waarin zij vervoerd werden zonk. Klik voor het volledige programma op onderstaande blokkenschema.

Marineblad
Het NIMH en de KVMO zijn sinds lange tijd met elkaar verbonden. Niet alleen beheert het NIMH een gedeelte van het KVMO-archief, maar biedt het onderzoekers ook de kans om in de leeszaal alle 132 jaargangen van het Marineblad te kunnen raadplegen. Daarnaast publiceert het NIMH meermaals in het vakblad, waardoor het een vast en betrouwbaar platform is geworden voor publicatie van militair-historisch onderzoek. Op de boekenmarkt zijn enkele edities van het Marineblad, met daarin NIMH-bijdragen opgenomen, beschikbaar om mee te nemen.

Aanmelden
Aanmelden voor de Dag van de Militaire Geschiedenis kan via de website van het evenement. Let op: het evenement vindt plaats op militair terrein. Aanvullende gegevens zullen worden gevraagd via een later te ontvangen email. Download hier de flyer.


df0dd63a 600b a636 1df1 ac1286cfbf01

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04