Prinsjesdag 2022: de krijgsmacht krijgt prominente plaats in Troonrede

20 sept 2022
70 keer
Prinsjesdag 2022: de krijgsmacht krijgt prominente plaats in Troonrede Bron foto: Ministerie van Financiën
Naar aanleiding van de huidige situatie in de wereld kreeg de krijgsmacht een prominente plaats in de troonrede. Zoals Zijne Majesteit zei: 'dat [de internationale situatie] vraagt om een goed toegeruste krijgsmacht voor een veilig Europa en een krachtige NAVO'.

Uiteraard is de KVMO het daar mee eens. Naar het zich laat aanzien zal er echter geen extra budget beschikbaar komen, gezien de zinsnede: 'Het kabinet heeft de voorgenomen extra investeringen in defensie met brede parlementaire steun kunnen versnellen en verhogen.' Verder was er geen verwijzing naar eventueel extra budget. De begroting tot 2025 laat wel zien dat Nederland 2% van het BBP zal besteden aan Defensie. Hoe het na 2025 zal zijn is nog onduidelijk, het beeld nu is dat het percentage weer weg zal zakken tot (ver) onder de 2%. De KVMO zal zich blijven inzetten voor een op haar taak berekende krijgsmacht en zeker een op haar taak berekend zeemacht.

De koning sprak ook zijn zorg uit over bedreigingen van de Nederlandse rechtsstaat. Protesteren is een grondrecht, maar het bedreigen van functionarissen hoort daar absoluut niet bij. Helaas moet de regering meer investeren in het beschermen van hoeders van de rechtsstaat. Ook in de andere takken van de veiligheidssector komen investeringen. Uit de begroting zal moeten blijken hoeveel het kabinet daadwerkelijk investeert. De KVMO deelt de zorg over de rechtsstaat en zal er alles aan doen die te beschermen. Daarom roept de KVMO de overheid, en zeker ook Defensie, op het goede voorbeeld te geven, door zich aan de eigen afspraken te houden en te zorgen voor transparantie om te werken aan het bouwen van vertrouwen.

Defensiebegroting 2022 figuur3

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04