Marineblad nr. 7 (november 2022)

08 nov 2022
434 keer
Marineblad nr. 7 (november 2022)
Het speciale themanummer 'Reservisten' van Marineblad is uit!

In 2012 publiceerde het Marineblad een speciaal themanummer 'Reservisten'. Doel van deze speciale editie was het belichten van het reservistenbeleid. In de afgelopen tien jaar -met name de laatste paar maanden- is er op het gebied van dit beleid veel veranderd. Niet alleen bieden de kennis, ervaring en flexibiliteit die reservisten meenemen uit de civiele arbeidsmarkt uitstekende opties voor het huidige personeelstekort bij het ministerie. Duidelijk is ook dat de reservist een (zichtbare) brug vormt tussen Defensie en de rest van de maatschappij. Nu, tien jaar na dato, komt de KVMO met een nieuw themanummer 'Reservisten', waarin we stilstaan wat er in tien jaar is veranderd en wat we mogen verwachten van de komende jaren.

Het reservistennummer van Marineblad is het resultaat van een boeiende samenwerking met de Koninklijke Marine Reserve, de staf van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en het Nationaal Instituut voor Militaire Historie. Dankbaar zijn wij ook voor een unieke bijdrage uit de collectie van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek.

LTZ1 Erik Noordam tekende in 2015 samen met twee collega's achter op een bierviltje het idee voor wat uiteindelijk Defensity College zou worden. Defensity College is het militaire werkstudentprogramma van Defensie. In de afgelopen zeven jaar is het uitgebouwd tot een succesvol concept dat van meerwaarde is voor zowel Defensie als de deelnemers. Het biedt studenten van alle studierichtingen de kans tijdens hun studie op een laagdrempelige manier kennis te maken met Defensie. In zijn artikel wijdt Noordam uit over dit concept. 

KLTZ (SD) Riekus Hatzmann geeft als commandant van de Koninklijke Marine Reserve zijn blik op het reservistenbeleid, samen met initiatiefnemer LTKOLMARNS Hans Steensma. In deze special passeren tal van factoren de revue waarom anno 2022 meer aandacht is voor reservisten. Toch is er nog veel onbekend: 'Juist binnen de gemeenschap van de KVMO zouden we het meer over reservisten moeten hebben.'

KLTZ (SD) Pepijn Verstand geeft in een terugblik op zijn beëdiging zijn visie op de rol van de reservist als brug tussen Defensie en de rest van de maatschappij en hoe beiden op elkaar aangewezen zijn als het gaat om de uitwisseling van kennis en ervaring. Deze terugblik wordt aangevuld met hetgeen de afgelopen maanden tijdens toespraken van o.a. staatssecretaris Christophe van der Maat en P-CZSK VADM Boudewijn Boots is gezegd over de rol van het reservistenkorps in de krijgsmacht. 
13312
Historica Anne Beckers van het NIMH gaat in 'Een eerste aanzet' terug naar het begin van het officierskorps der KMR. In het Nederland van de 19e eeuw drong het besef door dat de Koninklijke Marine moest kunnen beschikken over reservepersoneel waarop de krijgsmacht in tijden van oorlog kon terugvallen om haar schepen optimaal te kunnen bemannen.

Kolonel (r) b.d. Dick Scherjon schreef in het reservistennummer van 2012 over initiatieven waarmee de Nederlandse krijgsmacht kon toewerken naar een efficiënt reservistenkorps met voordelen voor zowel Defensie als civiele bedrijven: 'Defensie moet de allerbeste organisatie worden in het flexibel aanbieden van functies, waardoor reservisten in staat worden gesteld om de bijdrage die ze willen leveren ook daadwerkelijk te kunnen leveren'. Scherjon sluit af met tien nieuwe aanbevelingen.

In de rubriek In Beeld komen drie reserveofficieren aan het woord over hun werk, hun leven als reservist en geven zij hun visie op de toekomst van de reservist.

En verder: de cartoon van Henk Boomstra, een boekrecensie, signalementenen hebben we de columns van de voorzitter KVMO, Sergei Boeke, Theo Brinkel en Berend van de Kraats.

Lees verder...

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04