Verzoek om voordrachten Kooy Prijs 2023

08 nov 2022
39 keer
De Kooyprijs 2022 gewonnen is door Ir. Stefan de Gijsel met zijn afstudeeropdracht: 'Data-driven methods for magnetic signatures'. De Kooyprijs 2022 gewonnen is door Ir. Stefan de Gijsel met zijn afstudeeropdracht: 'Data-driven methods for magnetic signatures'.
Het Prof. Kooy Fonds van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent jaarlijks een prijs toe aan de beste afstudeerder in Defensie- of Veiligheidstechnologie aan een technische universiteit of hogeschool. Tot en met 24 december is het mogelijk een student met een relevant verslag aan te melden.

De uitreiking van de prijs (2.000 euro) vindt plaats op woensdag 12 april 2023 tijdens het jaarlijkse Kooy Symposium. Ook dit keer in het auditorium van de legerplaats te Stroe. Indieners krijgen een ontvangstbevestiging van hun voordracht. Behalve met de winnaar wordt over de uitslag en tussentijdse stand van zaken niet gecommuniceerd.

Meer informatie over de prijs en de voordrachtsprocedure vindt u op onze website www.kivi.nl/dv onder Prof. Kooy afstudeerprijs. Indien u vragen heeft over de prijs of een voordracht kunt u uiteraard contact opnemen.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04