Onjuiste informatie: reactie op 'Bemanning deels van buiten' in Alle Hens 9, 2022

18 nov 2022
841 keer
Onjuiste informatie: reactie op 'Bemanning deels van buiten' in Alle Hens 9, 2022 Bron foto: Ministerie van Defensie
In de Alle Hens van deze maand staat een artikel over het alternatief bemannen van het nieuwe Combat Support Ship (CSS), de toekomstige Zr.Ms. Den Helder. Het alternatief bemannen van het schip is een pilot, om te bezien of de Koninklijke Marine tekorten tijdelijk kan opvullen met mensen die rechtstreeks van de arbeidsmarkt afkomen en al relevante werkervaring hebben.

Eén van de redenen om het schip alternatief te bemannen, is om te voorkomen dat andere schepen tegen de kant moeten om het CSS in de vaart te brengen. Helaas is dit nodig, maar ik denk dat het een werkbare oplossing is, die ook nog eens goed met de bonden is afgestemd. Die informatie in het artikel klopt.
 
Wat echter onjuist en zelfs gevaarlijk is, is een andere reden die Stafmedewerker P&O Remco Harsveld in het artikel geeft. Hij beweert: 'Het CSS is een ideaal platform om deels alternatief te vullen. Het is weliswaar een oorlogsschip, maar ook een tanker en bevoorrader die niet direct binnen het hoogste geweldsspectrum actief zal zijn. Daarbij is een deel van de taken van het schip goed te vergelijken met die van een koopvaardijschip, waardoor mensen met een civiele maritieme achtergrond hier prima op kunnen werken.'
 
Ook en misschien wel juist een bevoorrader/tanker moet op het hoogste niveau in het geweldspectrum kunnen opereren. Dat is namelijk de primaire taak, zoals de typeaanduiding van het schip al zegt, het Combat Support Ship. Het CSS moet schepen, fregatten e.d., die het gevecht voeren snel kunnen bevoorraden en zal dus in de buurt van die schepen moeten zijn. Daarnaast is het zeer wel mogelijk dat het CSS een of meerdere helikopters bij zich heeft die moeten kunnen deelnemen aan het gevecht. Als ze op (te) grote afstand van de actie zijn, dan is hun effectiviteit (te) klein. Door het te doen voorkomen dat het CSS niet in de buurt van de actie zal opereren, zet de KM potentiële kandidaten op het verkeerde been en geven ze niet de volledige informatie. 
 
Het wensdenken duurt voort met de bewering dat een deel van de taken goed te vergelijken is met die van een koopvaardijschip. Ten eerste is de toepassing van koopvaardijschepen zeer breed, van cruiseschepen tot kabelleggers. Ten tweede is de taak van civiele tankers, naar ik aanneem het type schip dat Harsveld bedoelt, het zo snel en goedkoop mogelijk van A naar B brengen van een lading. Daarbij is het de bedoeling dat het koopvaardijschip zo ver mogelijk wegblijft van gevaarlijke (oorlogs)situaties. Dat geldt dus niet voor het CSS. Het varen van het schip en het vervoeren van brandstof en andere voorraden zijn welleswaar deels vergelijkbaar, maar dat geldt voor alle schepen en is niet specifiek iets van een bevoorrader/tanker. 

'Zr.Ms. Den Helder is een volwaardig oorlogschip dat in het hele geweldspectrum zal (moeten kunnen) opereren en zo zullen we het ook moeten benaderen'
 
Met dit soort vergelijkingen bestaat het gevaar dat de mindset aan boord en in de omgeving vanaf het begin niet de juiste is, omdat ze toch maar zoiets als een koopvaardijer zijn en toch niet hoog in het geweldspectrum opereren. Zr.Ms. Den Helder is een volwaardig oorlogschip dat in het hele geweldspectrum zal (moeten kunnen) opereren en zo zullen we het ook moeten benaderen. Als oud-opvarende van Hr.Ms. Zuiderkruis -als wachtsofficier en Eerste Officier- en van Hr.Ms. Amsterdam -als tactical coordinator van de Lynx helikopter en waarnemend commandant-, weet ik dat die schepen volwaardige oorlogsschepen zijn en wat het betekent als men die schepen niet als zodanig beschouwt. Het is van het grootste belang om het CSS als volwaardig te beschouwen, zeker ook in het belang van het te werven personeel. Andere benaderingen zijn potentieel gevaarlijk voor het schip en haar bemanning.

KLTZ EMSD R.O.P. Pulles
Voorzitter KVMO

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04