Marineblad nr. 8 (december 2022)

20 dec 2022
120 keer
Marineblad nr. 8 (december 2022)
Het decembernummer van Marineblad is uit!

De oorlog tussen Oekraïne en de Russische Federatie heeft een nadrukkelijk maritiem component en beïnvloedt daarbij activiteiten op de Zee van Azov en een groot gedeelte van de Zwarte Zee. Denk aan de strijd om Slangeneiland, het zinken van het Russische marineschip Moskva en de eerste brede inzet van Uncrewed Surface Vessels (USV's). Maar wie denkt dat alleen Oekraïne en Rusland hier hinder aan ondervinden, heeft het mis. Losgeraakte mijnen die aanspoelen op Roemeense stranden, neutrale koopvaardijschepen die geraakt worden door raketten, het verhinderen van de graanexport als gevolg van maritieme blokkades; het raakt ons allemaal. Een strategische heroriëntatie van het Nederlandse veiligheidsbeleid is op zijn plaats. Wat zegt het over de huidige inzet van de Koninklijke Marine? Wat betekent dit voor de toekomstige inzet van onze maritieme capaciteit en welke rol kan het Marineblad spelen in het onder de aandacht brengen van deze herbezinning?

KTZ dr. Martin Fink schrijft in 'Uitdagingen in de diepte' over de juridische achtergronden bij de bescherming van onderzeese kabels en pijpleidingen. Het thema werd geactualiseerd met het Nord Stream-incident. Een verwijzing naar hybrid warfare is snel gemaakt. Fink schept een kader waarbinnen discussies over de bescherming van kabels en pijpleidingen kan plaatsvinden.

Tijdens het KVMO-symposium op 24 november jl. in de Beurs van Berlage te Amsterdam namen vier sprekers het woord over de toekomst van de maritieme wereld na het Oekraïneconflict.

Prof. Geoffrey Till van het Defence Studies Department aan King’s College in London analyseert het Oekraïneconflict op strategisch, operationeel en tactisch niveau. Till, die terecht wordt gezien als een van de voornaamste autoriteiten op het gebied van maritieme strategie, bepleit dat het maritieme domein in het Oekraïneconflict cruciaal is voor de (uiteindelijke) uitkomst en dat marines wereldwijd er goed aan doen hun lessen te trekken.

KLTZ dr. Roy de Ruiter stelt in zijn presentatie de vraag of het tijd is voor een strategische heroriëntatie van de Koninklijke Marine. Enerzijds vanwege de ontwikkelingen in Oekraïne, maar ook door de aangekondigde investeringen in nieuw materieel. Hoe is de marine in haar geschiedenis omgegaan met een veranderende visie op de inzet?

Prof. dr. Theo Brinkel geeft in een bevlogen presentatie over de strategische kracht van de democratische rechtstaat zijn visie op de vervlechting van politieke strategie met grand strategy. Beide begrippen staan heel dicht bij elkaar. Ze hebben alles te maken met fundamentele politieke vragen over de toekomst van een samenleving.

CDR b.d. Pieter Kok sloot het symposium af met een duidelijke oproep aan de regering om te investeren in voldoende capaciteit om kritieke maritieme infrastructuur te kunnen beschermen. Deze capaciteit is heden nog onder de maat.

En verder: de cartoon van Henk Boomstra, signalementenen hebben we de columns van de voorzitter KVMO, Sergei Boeke, Theo Brinkel en Berend van de Kraats.

Lees verder...

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04