Rusland en Oekraïne: het gewapend conflict in genderperspectief

01 mrt 2023
161 keer
Rusland en Oekraïne: het gewapend conflict in genderperspectief Bron foto: Danny Schuch Photography
Op 1 maart 2023 start de maand van gendergelijkheid. Ter gelegenheid hiervan publiceert de KVMO een podcast over het gewapend conflict tussen Oekraïne en Rusland. Juist in gewapende conflicten en humanitaire crises is gendergelijkheid ver te zoeken met veelal verstrekkende gevolgen voor mannen, vrouwen en kinderen.

In deze podcast interviewen we Henri Myrttinen. Myrttinen is een onafhankelijk adviseur en onderzoeker op het gebied van gender, vrede en veiligheid. Met zijn jarenlange werk binnen het thema 'gender in gewapende conflicten' kijkt hij met ons naar het conflict tussen Oekraïne en Rusland vanuit een genderperspectief. De rode draad in vele gewapende conflicten zijn de onmenselijke verschrikkingen, zoals we die telkens weer zien in de media en tijdens missies. Myrttinen duikt dieper in het gegeven dat 'gender' bewust wordt ingezet om verschrikkingen te veroorzaken. Deze podcast is bedoeld als een laagdrempelige 'proeverij' om bewuster te worden van genderaspecten in dit conflict.

Een genderperspectief weten te integreren, is waar gender in militaire operaties over gaat. De operationele omgeving qua samenleving goed begrijpen, observeren waar de macht ligt, wat de bewegingsvrijheid is voor mannen, vrouwen en kinderen, aan welke risico's de lokale bevolking is blootgesteld en welke lasten en nadelen zij hieraan ondervinden. Zo wordt de informatie voor een missie vollediger, kan worden ingeschat wat nodig is en kunnen (militaire) acties zo goed als mogelijk hierop worden afgestemd. Dat komt de effectiviteit van een missie en de bevolking ten goede.

LUISTER DE PODCAST HIER 

De podcast is gemaakt door de KVMO Werkgroep Gender in samenwerking met Behavior Boost. Het beeldmateriaal is verzorgd door Danny Schuch Photography.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04