Update over de ANW-hiaatverzekering

02 okt 2023
536 keer
Update over de ANW-hiaatverzekering
Defensie heeft per 1 november 2023 een nieuw contract afgesloten voor een ANW-hiaatverzekering met elipsLife. Voorheen kon u deze verzekering bij a.s.r. afsluiten. Een ANW-hiaatverzekering is vrijwillig en zorgt ervoor dat uw partner een extra inkomen ontvangt, wanneer u overlijdt. Graag informeren wij u over de mogelijkheid om een ANW-hiaatverzekering af te sluiten bij elipfsLife (via Voogd & Voogd).

Wanneer kunt u deelnemen aan deze verzekering?
U kunt alléén deelnemen aan de ANW-hiaatverzekering als u een partner heeft. Met een partner bedoelen wij de persoon met wie u een relatie heeft. Een partner is:
- uw echtgenoot;
- uw geregistreerde partner;
- de persoon met wie u:
a) samenwoont en een samenlevingsovereenkomst van de notaris heeft, of
b) minimaal zes maanden achter elkaar samenwoont. U staat deze periode op hetzelfde adres ingeschreven. U heeft hiervan bewijs, welke u kunt aanleveren.

Werkwijze aanmelden en aanmeldperiode
U kunt zich vanaf 15 september 2023 eenvoudig aanmelden bij elipsLife door gebruik te maken van het aanmeldformulier op de website www.voogd.com/anwdefensie. Tot en met 31 december 2023 kan dit zonder een gezondheidsverklaring. Meldt u zich daarna aan? Dan moet u wel een gezondheidsverklaring invullen.

Ingangsdatum
Uw verzekering gaat pas in, de dag nadat u zich heeft aangemeld. Meldt u zich aan vóór 1 november 2023? Dan start uw verzekering op 1 november 2023 en niet eerder.

Houdt u er wel rekening mee dat het eerste jaar een carenzperiode is. Dit wil het volgende zeggen: bent u ziek op de ingangsdatum van de verzekering en is de verwachting dat u binnen één jaar overlijdt? Dan ontvangt uw partner geen uitkering als u inderdaad binnen één jaar na ingang van de verzekering als gevolg van deze ziekte of kwaal overlijdt. Defensie heeft aangegeven dat als u al verzekerd was bij ASR deze periode bij ASR meetelt voor de carenzperiode. Overlijdt u door een andere reden of na dit jaar? Dan ontvangt uw partner wel een uitkering.

Let op: deze verzekering sluit u rechtstreeks af bij elipsLife (via Voogd & Voogd). Dit is een individuele verzekering. Defensie is hierin geen partij. De premiebetaling vindt plaats via een automatische incasso vanaf uw eigen bankrekening naar Voogd & Voogd.

Meer informatie
Bekijk de website van elipsLife: https://www.elipslife.com/nl/nld/Solutions/Products/ANW/ANW-Hiaat-Defensie. U vindt daar de voorwaarden, een brochure en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ).

Vragen?
Heeft u vragen over het aanmeldproces of heeft u behoefte aan meer informatie over de ANW-hiaatverzekering van elipsLife? Neem dan contact op met Voogd & Voogd, die de regeling voor elipsLife uitvoert. Voogd & Voogd is alleen bereikbaar per e-mail via: .

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04