Digitale ledenraadpleging onderhandelaarsresultaat van start

20 nov 2023
191 keer
Digitale ledenraadpleging onderhandelaarsresultaat van start Bron foto: Shutterstock | 2362338131

Defensie en de vakbonden zijn op 3 november jl. tot een onderhandelaarsresultaat gekomen. Wij nodigen u als KVMO-lid uit te stemmen over het voorliggende resultaat.

Het gaat om de arbeidsvoorwaarden over het jaar 2024. Vorige week publiceerde de Gezamenlijke Officierenvereniging (GOV|MHB) een speciaal ProDef-bulletin met daarin meer informatie over de inhoud van het resultaat. Hieronder vindt u de digitale variant om nog eens terug te lezen. Daarnaast organiseren Defensie en de vakbonden deze en komende week zowel fysieke als online informatiebijeenkomsten. Hier krijgt u alle ruimte om vragen te stellen over wat dit resultaat voor u betekent. Houd voor de meest actuele data hiervoor de website en/of Defensie intranet in de gaten.

Alle defensiemedewerkers die lid zijn van een vakbond kunnen een stem uitbrengen. Op 12 december 2023 staat een Sectoroverleg Defensie (SOD) gepland, waarin de vakbonden zullen aangeven of hun achterban instemt met het omzetten van het onderhandelaarsresultaat in een arbeidsvoorwaardenakkoord. Uw stem telt! Stemmen kan tot en met vrijdag 8 december 2023.

Via onze nieuwsbrief hebben de leden een link voor het stemmen ontvangen. Mocht u, als KVMO-lid, geen nieuwsbrief hebben ontvangen, stuur dan een mail naar , dan sturen we u alsnog de link.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04