De KVMO feliciteert ontvangers Onderscheidingsteken

06 dec 2023
148 keer
De KVMO feliciteert ontvangers Onderscheidingsteken
Traditiegetrouw ontvangen in aanmerking gekomen officieren op 6 december, de geboortedag van Koning Willem II, het Onderscheidingsteken voor Eervolle Langdurige Dienst als officier; beter bekend als het Officierskruis. Iedere officier die 15, 20, 25 (etc) jaar als officier in dienst is ontvangt het ereteken met daarop het lustrum.

Bij uitrijking van het ereteken ontvangen de officieren ook een fles jenever. Doorgaans wordt er bij de uitreiking een glaasje genuttigd. Hoe langer de officier in dienst is, hoe ouder de jenever. Om die reden wordt de onderscheiding ook wel het 'jeneverkruis' genoemd. 

De KVMO feliciteert alle gedecoreerde collega's met het ontvangen van het onderscheidingsteken, dan wel de viering van een lustrum met het opgehoogde cijfer. De KVMO is u allen zeer erkentelijk en dankbaar voor al het werk dat u verricht heeft en nog zult verrichten voor het Koninkrijk der Nederlanden.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04