Arbeidsvoorwaarden Defensie definitief

12 dec 2023
350 keer
Arbeidsvoorwaarden Defensie definitief
De 7% salarisverhoging voor defensiepersoneel is een feit. Dat geldt ook voor de eenmalige uitkering van € 1.500,00 bruto. De overeenkomst is vandaag bezegeld met de handtekeningen van de staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat en vertegenwoordigers van de bonden. Het arbeidsvoorwaardenakkoord heeft een looptijd van één jaar en gaat 1 januari 2024 in.

Het akkoord bevat uiteraard nog meer maatregelen. Zo betaalt Defensie vanaf 1 januari bijvoorbeeld hogere kilometervergoedingen voor binnenlandse dienstreizen en woon-werkverkeer en zijn verbeteringen doorgevoerd in het Voorzieningsstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD). Bij de burgermedewerkers wordt in de loonschalen 8 t/m 16 een aantal tredes toegevoegd en zal de inkomenstoeslag geïntegreerd worden in de salaristabel.

De belangrijkste punten uit het akkoord:
  • 7% loonsverhoging
  • De eenmalige uitkering van €1.500,- bruto. 
  • De in het akkoord opgenomen salarismaatregelen voor burgermedewerkers.
  • De verhoogde tegemoetkoming woon-werkverkeer.
  • De verhoogde thuiswerkvergoeding.

Van der Maat: 'Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet naar erkenning en waardering voor het belangrijke werk van zowel militairen als burgermedewerkers bij Defensie.'

Namens het CMHF sector Defensie heeft voorzitter GOV|MHB Niels van Woensel het akkoord ondertekend: 'Een groot deel van onze leden heeft zijn of haar stem uitgebracht en daarbij heeft meer dan 90% aangegeven te willen instemmen met het resultaat. Dat is een hele duidelijke uitslag.' Er is echter nog veel werk te doen, ziet ook Van Woensel: 'Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij ons om verbeteringen voor het personeel te bereiken, maar ook om die dingen te doen die nodig zijn voor een sterke krijgsmacht.'

Voorzitter KVMO Rob Pulles is tevreden met het AV-akkoord: 'Het is fijn dat we op tijd een nieuw akkoord hebben bereikt, dankzij de goede samenwerking tussen Defensie en de bonden. Het is duidelijk dat er nog veel te doen is, maar wat voor ons ligt is een goed resultaat voor het defensiepersoneel.'

CMHF
Klik hier voor de inleiding van het CMHF 
AVakkoord2024 
Klik hier voor het volledige AV-akkoord 2024
Infographic 
Klik hier voor het AV-akkoord in één oogopslag

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04