De nieuwste editie van Marineblad is uit!

18 dec 2023
252 keer
De nieuwste editie van Marineblad is uit!
De achtste en tevens laatste editie van 2023 valt deze week op de deurmat en is vanaf vandaag online beschikbaar.

De nieuwste editie van het Marineblad is weer voorzien van vele informatieve en relevante artikelen. Hieronder volgt een kort overzicht van de inhoud.

Onlangs organiseerde de KVMO een seminar dat draaide om de vraag hoe de Koninklijke Marine en de overige krijgsmachtdelen een aantrekkelijke werkgever worden; niet alleen om nieuw talent te werven, maar vooral deze te behouden. Wat is daarvoor nodig en hoe pak je dat aan? Diverse sprekers van binnen en buiten de organisatie namen hierover het woord en kwamen met bijzondere, onorthodoxe en soms ronduit confronterende verhalen. Dit artikel biedt een terugblik op de belangrijkste bevindingen van die middag.

Rozemarijn Vlijm MA bestudeert in haar promotieonderzoek het leven aan boord Nederlandse marineschepen in de 19e eeuw. Een geseling aan boord van het in Vlissingen afgemeerde wachtschip Zr.Ms. Adder – de rammonitor waarvan het zinken in 1883 aan de basis lag van de oprichting van de KVMO – leidde in juli 1876 tot grote verontwaardiging in de Nederlandse samenleving. Enkele werklieden aan de wal scholden de commandant van het marineschip uit en vele dagbladen schreven geschokt over de gebeurtenis. Het incident bij de Adder zou niet op zichzelf staan.

Het NIMH maakt vanaf december de eerste gedigitaliseerde persoonsdossiers van de Koninklijke Marine openbaar. Waar deze dossiers eerder nog klaarstonden voor de papiercontainer, vormen zij nu een bijzondere inkijk in de carrières van Nederlandse militairen. Wij maken kennis met kapitein-ter-zee Charles Douw van der Krap en matroos der 2e klasse Schelte Bus. 

CDR Sebo Hofkamp is defensieattaché in de Verenigde Staten. Op de grootste ambassade van het Nederlandse rijk richt de commandeur zich met zijn team op het profileren van de Nederlandse belangen in Amerika. 'Als je als land zichtbaar en relevant wilt zijn, dan is participatie in de lokale dynamiek een must.'

Tevens in het Marineblad blikt gastcolumnist dr. Jörg Noll van de NLDA terug op de verkiezingsuitslag, roept een aantal oud-officieren van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) op tot de aankoop van langeafstandspatrouillevliegtuigen en bieden we een aantal recensies van onlangs verschenen werken.


En verder: de cartoon van Henk Boomstra, signalementen en hebben we de columns van voorzitter KVMO KLTZ Rob Pulles, Theo Brinkel en Berend van de Kraats.

LEES VERDER..

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04