Vlootverjaardag Koninklijke Marine: 536 jaar bescherming op en vanuit zee

08 jan 2024
303 keer
Vlootverjaardag Koninklijke Marine: 536 jaar bescherming op en vanuit zee Bron foto: Mediacentrum Defensie - Aaron Zwaal
Al 536 jaar veiligheid op en vanuit zee. Het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren feliciteert de Koninlijke Marine met deze bijzondere dag en is dankbaar voor de cruciale inzet van de marine wereldwijd.

Sinds 8 januari 1488 heeft Nederland formeel een georganiseerde zeemacht, vastgelegd per ordonnantie door Maximiliaan van Oostenrijk die, na de dood van zijn vrouw Maria van Bourgogne in 1482, de machthebber over de Nederlanden werd. De admiraliteit was de eerste gecentraliseerde maritieme organisatie die namens alle gewesten operereerde. Bij decreet van koning Willem I in 1813 draagt de marine haar koninklijke status.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04