Kooy symposium 2015

09 feb 2015
2165 keer
Kooy symposium 2015
Raketten en andere potentieel vijandelijke luchtvaartuigen vormen een groeiende dreiging voor het grondgebied en de krijgsmachten van Nederland, Europa en de NAVO. Op veel plaatsen wordt hard gewerkt om onze veiligheid nu en in de toekomst te garanderen.

Tijdens het Kooy symposium 2015 'Threats from above- Missile defence and more' op 29 april a.s. komen onder meer aan de orde de mogelijkheden van de Nederlandse fregatten bij de verdediging tegen ballistische raketten en de toekomst van het Patriot systeem. Met deze niche-capaciteiten kan Nederland haar excellente reputatie op het gebied van extended air defence in NATO continueren. Daarnaast komen mogelijkheden voor verdediging tegen korte afstand raketten en tegen de groeiende dreiging van drones aan de orde.

Hoe realistisch en acuut is de dreiging; zijn de huidige middelen voorbereid op de toekomst; zijn oplossingen beschikbaar of moeten deze worden ontwikkeld; wat zijn technologische beperkingen en kansen; en hoe kunnen we nationaal en internationaal samenwerken? Dat zijn de hoofdvragen voor het Kooy symposium 2015.

In het blok Setting the Scene wordt een overzicht gegeven vanuit het perspectief van de internationale veiligheid en internationale samenwerking. In het blok Beleid en Visie kijken we met u naar huidige en toekomstige capaciteiten. Ten slotte wordt u in het blok Excellente technologieën op de hoogte gebracht van bijzondere Nederlandse ontwikkelingen in dit technologiegebied.

Daarnaast kunt u op de kleine tentoonstelling kennisnemen van diverse systemen en spreken met vertegenwoordigers van bedrijven die op dit gebied actief zijn. Gedurende de lunch en middagpauze nodigen wij u uit om actief deel te nemen aan een war game workshop op het gebied van verdediging tegen ballistische raketten.

Datum: 29 april 2015
Locatie: Marine Etablissement Amsterdam
Voertaal: Engels
Informatie: www.kivi.nl/dv

Registratie
Registratie vooraf is noodzakelijk. Bevestig uw deelname via http://tinyurl.com/KS2015R en gebruik daarbij aanmeldcode: KVMO

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04