Karel Doorman in Joint Expeditionary Force

12 feb 2015
2208 keer
Karel Doorman in Joint Expeditionary Force
Het Joint logistic Support Ship Karel Doorman gaat mogelijk deel uitmaken van de Joint Expeditionary Force (JEF), aldus de Telegraaf. De JEF, waaraan het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Nederland en Noorwegen deelnemen, is een Brits initiatief.

De JEF is een snel inzetbare expeditionaire strijdmacht die drie operaties tegelijkertijd moet kunnen uitvoeren. De deelnemende landen zullen in overleg bijdragen en deelnemen aan oefeningen, training en uiteindelijk ook de inzet. Het is de bedoeling dat de JEF in de internationale samenstelling in 2018 volledig operationeel inzetbaar zal zijn.

Inzet Karel Doorman - standpunt KVMO
De Nederlandse regering heeft de Karel Doorman – nog voor zijn indienststelling – nu al meerdere keren aangeboden voor internationale taken; zo is het schip nog maar een paar weken terug van een humanitaire misse naar de westkust van Afrika.

Op zichzelf is de belangstelling voor de Karel Doorman goed nieuws want het toont aan dat het JSS van grote waarde is voor Nederland en Defensie. Het is nu al bijna niet meer voor te stellen dat anderhalf jaar geleden nog sprake was van verkoop van het (toen nog niet eens afgebouwde) schip.

Tegelijkertijd moet worden bedacht dat iedere keer dat de Doorman wordt ingezet voor logistieke ondersteuning vanaf zee (sea basing) en strategisch zeetransport, de KM feitelijk niet beschikt over bevoorradingscapaciteit. Met de uitdienststelling van Zr. Ms. Amsterdam in december vorig jaar beschikt namelijk alleen nog het JSS over deze capaciteit. Een aandachtspunt, dat in het kader van een voor haar taak berekende zeemacht moet worden geadresseerd en bij de verhoging van het defensiebudget wat betreft de KVMO een speerpunt moet zijn.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04