Russisch fregat

18 feb 2015
2920 keer
Russisch fregat
Zr. Ms. van Amstel heeft deze week het Russische fregat Yaroslav Mudry en de Russische tanker Kola op de Noordzee begeleid. Beide twee schepen waren onderweg van de Middellandse Zee naar hun thuishaven Kaliningrad.

De Van Amstel had de begeleiding overgenomen van de Franse en Engelse marine, die beide schepen door het Kanaal hebben geëscorteerd.

Het is nog maar een klein jaar geleden dat de KVMO haar verbazing uitsprak over het niet begeleiden door KM-schepen van een Russisch smaldeel in de Nederlandse exclusieve economische zone. Het was toen voor het eerst sinds twintig jaar dat een Russisch eskader via de Noordzee naar zijn thuishaven voer. In het NOS-journaal zei minister Hennis-Plasschaert destijds dat het opmerkelijk was maar dat Nederland niet in gevaar was geweest omdat het van de Russen niets verwachtte.

In een jaar tijd is er veel veranderd. Russische schepen en vliegtuigen laten zich steeds vaker in het Nederlandse interessegebied zien, zowel op zee als in de lucht. In een jaar tijd is de vriendschappelijke relatie tussen Rusland en het Westen zwaar bekoeld.

De KVMO constateert dat deze nieuwe werkelijkheid ertoe moet leiden dat Russische schepen niet meer ongehinderd door de Noordelijke Noordzee kunnen varen zonder geschaduwd te worden door KM-schepen. Eén taak die sinds jaar en dag door de Koninklijke Marine wordt uitgevoerd maar door de inkrimping van de (grijze) vloot lastig is om met de juiste eenheden 24/7 te blijven uitvoeren.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04