Hulp voor de helden

05 mrt 2015
2123 keer
Hulp voor de helden
Onlangs is de website www.hulpvoorhelden.nl van de stichting Koninklijke PIT Pro Rege (stichting KPPR) online gegaan.

Deze stichting zet zich al ruim 140 jaar in voor mensen die militair of veteraan zijn. Naast de website is ook het programma 'Hulp voor Helden' van start gegaan. Hiermee gaat KPPR donateurs werven en nieuwe projecten ondersteunen.

De missie van de stichting is het welzijn te bevorderen van mensen die militair of veteraan zijn. "Daarbij hebben we ook veel aandacht voor hun thuisfront. Iedereen moet militairen en veteranen gaan zien als helden, om de eenvoudige reden dat zij zich inzetten en offers brengen voor veiligheid en vrede in de wereld", aldus directeur van de stichting, Cor Louwerse.

Kijk hier voor het uitgebreide persbericht>>>

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04