Fotowedstrijd

09 mrt 2015
2177 keer
Fotowedstrijd
De VN Veiligheidsresolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid bestaat dit jaar vijftien jaar. Een goede reden voor het ministerie van Defensie om aandacht voor dit jubileum te vragen door het organiseren van een fotowedstrijd.

Waar gaat resolutie 1325 over?
De VN Veiligheidsresolutie1325 omschrijft hoe vrouwen in toenemende mate slachtoffer worden in conflicten. Hierbij gaat het onder meer om genderspecifiek geweld als verkrachting. Het is belangrijk om hier als militair waakzaam op te zijn. Daarnaast beschrijft de resolutie hoe vrouwen een rol kunnen spelen in conflictpreventie en –bemiddeling: ze hebben andere kwaliteiten dan mannen en kunnen deze inzetten voor vrede.

De VN Veiligheidsresolutie 1325 gaat over vrouwen, vrede en veiligheid. Binnen de Hoofd Directie Personeel is een handige samenvatting gemaakt van 1325.

Fotowedstrijd
Alle medewerkers van Defensie, burgers en militairen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de fotowedstrijd. Breng het gedachte goed van resolutie 1325 zo goed mogelijk in beeld. Deze foto mag gemaakt zijn op een uitzending, maar ook in Nederland. Je mag speciaal voor deze wedstrijd een foto maken, maar een oude foto insturen mag ook. Vermeld in beide gevallen waar en wanneer de foto is gemaakt, en hoe jij ziet dat de foto de resolutie 1325 in beeld brengt. Inzending van een foto voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van de wedstrijdvoorwaarden in. Deze zijn te downloaden via intranet.

Uit alle ingezonden foto's maakt een vakjury een keuze voor een winnaar. Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria:

  • de fotografische kwaliteit;
  • de originaliteit c.q. creativiteit;
  • de toepassing van het thema.

De hoofdprijs? Een GoPro HERO4 Silver Adventure Edition camera, ter waarde van €429,-. De prijs zal worden uitgereikt door de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten in oktober 2015.

Deelname
De foto's moeten vóór 15 september 2015 worden ingezonden door het deelnameformulier in te vullen. Dit kan worden gedownlosd via intranet. Heb je nog vragen? Mail dan naar .

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04