Nederland als air defender van Europa

10 mrt 2015
2147 keer
Nederland als air defender van Europa
Het LCF Zr. Ms. De Zeven Provinciën zal dit najaar deelnemen aan een internationale oefening waarbij op basis van Nederlandse radargegevens een Amerikaanse destroyer met behulp van een SM-3 een inkomende ballistische raket zal vernietigen.

Nederland vervult hiermee een unieke rol tijdens een oefening waarbij ook schepen uit Canada, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Spanje en de Verenigde Staten zullen deelnemen. Binnen de NAVO zijn alleen Nederland en de Verenigde Staten in staat om een ballistische raket buiten de dampkring te detecteren en te volgen.

Met de doorontwikkeling van deze capaciteit kan Nederland zijn verantwoordelijkheid nemen voor de verdediging van zichzelf en Europese bondgenoten tegen een ballistische dreiging.

Nederland is binnen de NAVO op dit moment het enige Europese land wat over de radarcapaciteit beschikt om vanuit zee ballistische raketten te detecteren en te volgen. Er is echter binnen Europa geen enkel land dat de capaciteit heeft deze raketten te vernietigen, waardoor Europa op dit gebied volledig afhankelijk is van de Verenigde Staten. De huidige generatie Standard Missile (SM-2) en Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) zijn uitermate geschikt voor area defence, maar voor de verdediging tegen ballistische raketten ongeschikt.

De KVMO is van mening dat, in navolging van de Marinestudie 2005, het wenselijk zou zijn dat Nederland, ten behoeve van het internationale samenwerkingspakket met Europa, deze niche-capaciteit zou verwerven om haar excellente reputatie op het gebied van extended air defence in NATO te continueren.

Dit onderwerp met als titel 'Threats from above- Missile defence and more' zal het thema zijn van het Kooy symposium 2015 dat wordt gehouden op 29 april.

http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2015/03/09/nederland-met-amerika-voorop-in-bestrijding-ruimteraketten

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04