Koninklijke onderscheidingen

24 apr 2015
2160 keer
Koninklijke onderscheidingen
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd een lid van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren te decoreren met de versierselen, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn maatschappelijke verdiensten.

Het betreft Rob Hunnegooud-voorzitter KTZ (LD) Rob Hunnego, die op grond van de totaliteit aan verdiensten met betrekking tot Defensie en andere terreinen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden.

Het hoofdbestuur van de KVMO wenst 'onze' Rob en alle andere decorandi die vandaag door Zijne Majesteit zijn onderscheiden, van harte geluk met hun Koninklijke onderscheiding.


(grote foto: Rob Hunnego ontvangt de Koninklijke onderscheiding uit handen van minister van Defensie Hennis-Plasscha
ert)

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04