Terugblik 4e Maritime Shipping Game

26 mei 2015
1936 keer
Terugblik 4e Maritime Shipping Game
Flexibeler, sneller en vooral veelzijdiger. Dat waren kort gezegd de aanbevelingen van de deelnemers aan de vierde KVMO Maritime Shipping Game, die op donderdag 21 mei jl. plaatsvond bij Thales in Delft. Thales stelde een ruimte ter beschikking, speciaal ingericht voor dit soort games.

Deze game, georganiseerd door de Werkgroep Elders Actieven, stond in het teken van innovatie in het maritieme domein. Onder leiding van SBN A.J. de Waard, KVMO lid en tijdens deze avond Game Commandant, werd in drie groepen gewerkt aan dit thema. Dat dit aansprak bleek uit de grote groep deelnemers (25) en de diversiteit van de deelnemers. Actief dienende marineofficieren, reservisten, elders actieve marineofficieren, en post-actieve officieren waren aanwezig, maar ook mensen zonder directe link met de Koninklijke Marine.

Na compacte speelrondes vroeg de moderator van de avond, Hans Steensma, alle groepen een aanbeveling te doen aan Defensie om het innovatieproces te versterken. Een unaniem advies luidde om te zorgen voor een flexibel en veelzijdig personeelsbestand, waarbij uitwisseling tussen Defensie, onderzoek en industrie (de 'gouden driehoek') mogelijk moet zijn, zonder daarbij al te veel bureaucratische drempels op te werpen.

20152605msgbEen ander breed gedragen advies luidde om een begrotingssysteem te ontwerpen, waarin sneller kan worden ingespeeld op snel veranderende technologie en waarin ook ruimte is voor minder succesvolle innovaties. Met andere woorden, meer ruimte geven aan ondernemen binnen de eigen organisatie en dit begrotingstechnisch mogelijk maken.

Een interessante uitkomst, waarbij ook de KVMO een rol kan nemen om vanuit kansen te denken over hoe personeel flexibeler en veelzijdiger ingezet kan worden met als doel het uitwisselen van kennis en ervaring.

De Werkgroep EA (Giel Venema, Philip de Koning, Leon Veenhuijzen en Hans Steensma) dankt de spelers voor hun spel en Thales voor de uitgebreide support!

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04