Officieren zonder geaccrediteerde NLDA- opleiding

04 nov 2015
2527 keer
Officieren zonder geaccrediteerde NLDA- opleiding
Sinds het academisch jaar 2011-2012 is de ‘lange officiersopleiding’ aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) geaccrediteerd door Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Door deze accreditatie ontvangen cadetten en adelborsten die de wetenschappelijke opleiding Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen of Militaire Systemen en Technologie afronden tegenwoordig een civiel erkend diploma en mogen zij een bachelor titel voeren.

Echter is er een groep officieren, als gevolg van de vertragingen in het accreditatieproces, buiten de boot gevallen. In 2012 hebben Defensie en de Centrales afgesproken dat deze officieren op grond van artikel 16a van het AMAR alsnog een opleiding zouden kunnen aanvragen.

De CMHF-sector Defensie ontvangt meerdere signalen dat de verzoeken van deze groep officieren structureel door Defensie wordt afgewezen met de argumentatie dat een diploma van de middelbare school voldoende aansluiting biedt met de arbeidsmarkt voor een officier.

Onbegrijpelijk, volgens de CMHF-sector Defensie, en genoeg reden om dit onderwerp te agenderen voor het eerstvolgende overleg van de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid.

Lees hier de brief van de CMHF- sector Defensie.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04