Jubileumuitgave Marineblad uitgereikt aan C-ZSK

10 nov 2015
2505 keer
Jubileumuitgave Marineblad uitgereikt aan C-ZSK
Vanmiddag heeft KLTZ Marc de Natris, voorzitter KVMO, tijdens een besloten bijeenkomst in de Marineclub het eerste exemplaar van de jubileumuitgave ‘Woelige baren’ uitgereikt aan LGENMARNS Rob Verkerk, Commandant Zeestrijdkrachten.

Deze speciale uitgave is verschenen ter gelegenheid van de 125e jaargang van het Marineblad. Het KVMO-gezelschap bestond uit ereleden, leden van het hoofdbestuur, redactieleden van het Marineblad en de jubileumuitgave en deelnemers aan de jubileumuitgave.

In zijn openingswoord benadrukte de voorzitter het bijzondere, unieke karakter van het Marineblad, dat al sinds 1886 het platform voor, door en van marineofficieren is. Tegelijkertijd sprak hij zijn zorg uit over de vergrijzing van de vereniging en de toenemende moeite die het kost om jongeren aan zich te binden.

Redactielid van ‘Woelige baren’, KOLMARNS dr. drs. Allard Wagemaker MA ging in zijn toelichting nader in op de inhoud van de uitgave, waarin 25 jaar Koninklijke Marine centraal staan.

LGENMARNS Rob Verkerk sprak in zijn dankwoord zijn waardering uit voor de jubileumuitgave in het bijzonder en voor de KVMO in het algemeen.

Lees hier het krantenartikel uit het Noordhollands Dagblad (editie Helderse Courant), nav de presentatie.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04