Jubileum Korps Mariniers

10 dec 2015
2571 keer
Jubileum Korps Mariniers
Vandaag bestaat het Korps Mariniers 350 jaar. Dit weekend zal dan ook uitgebreid worden stilgestaan bij dit jubileum. Traditiegetrouw vind er deze dag een herdenking  plaats van omgekomen mariniers bij het Mariniersmonument op het Oostplein te Rotterdam. Dit gebeurt door het leggen van kransen door verschillende hoogwaardigheidsbekleders.

Het jubileum zal op zaterdag 12 december worden afgesloten in Rotterdam met een defilé op de Coolsingel waar ongeveer 2000 (oud-)mariniers, vlootpersoneel en een eenheid van de Britse Royal Marines aan deelnemen.

Ter afsluiting van het defilé is er een luchtdefilé, deze staat voor nationale en internationale gezamenlijke inzet en verbondenheid met het Korps Mariniers.

Geschiedenis
Nadat een verzoek tot oprichting van een regiment zee-infanteristen in 1663 was afgewezen, werd in 1665 alsnog een regiment soldaten aan de marine toegewezen. Dit gebeurde op initiatief van raadpensionaris Johan de Witt en Luitenant-admiraal Michiel de Ruyter. Thans wordt 10 december 1665 gezien als oprichtingsdatum van het Korps Mariniers.

De KVMO feliciteert het Korps Mariniers met de 350e Korpsverjaardag.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04