Sollicitatieprocedure gestart voor de KVMO- leerstoel

22 feb 2016
2287 keer
Sollicitatieprocedure gestart voor de KVMO- leerstoel
De sectie van het Instituut Politieke wetenschap van de Faculteit Sociale Wetenschappen zoekt kandidaten voor de functie van:

Bijzonder Hoogleraar op het gebied van militair-maatschappelijke studies (0.2 fte)
Vacaturenummer: 841

Projectomschrijving
De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) heeft bij het Instituut Politieke Wetenschap aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden een bijzondere leerstoel militair-maatschappelijke studies ingesteld voor een periode van vijf jaar.

De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de wens van de KVMO om het inzicht in de wisselwerking tussen sociaal-maatschappelijke veranderingen en de gevolgen daarvan voor de militaire professie, voor de maatschappelijke positie van de militair en voor de maatschappelijke inbedding van de Nederlandse krijgsmacht in het algemeen, door middel van wetenschappelijk onderzoek te vergroten. Van de bijzonder hoogleraar wordt verwacht dat zij/hij gemiddeld één dag per week beschikbaar is voor het uitoefenen van de aan het bijzonder hoogleraarschap verbonden taken

De werkzaamheden
  • Het geven van onderwijs, in het Nederlands en in het Engels, op het gebied van militair-maatschappelijke studies, zowel in de bacheloropleiding als in de masteropleiding;
  • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van militair-maatschappelijke studies, bij voorkeur op het gebied van maritieme veiligheid;
  • Het entameren, stimuleren en begeleiden van nieuwe onderzoeksprojecten, met name promotieonderzoek en postdoctoraal onderzoek en het ondersteunen en begeleiden van reeds lopende onderzoeksprojecten;
  • Een bijdrage leveren aan de verwerving van externe fondsen.

Uw profiel
De te benoemen hoogleraar is gepromoveerd binnen één der sociale wetenschappen; beschikt over goede onderwijskwaliteiten, heeft een sterke affiniteit met de krijgsmacht, is deskundig op het terrein van militair-maatschappelijke vraagstukken en heeft bij voorkeur affiniteit met maritieme veiligheidsvraagstukken. De te benoemen hoogleraar beschikt over een goede kennis van de Engelse taal. Het verzorgen van een proefcollege kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Beschrijving faculteit
De Faculteit der Sociale Wetenschappen bestaat uit vier instituten: Pedagogische wetenschappen, Politieke Wetenschap, Psychologie en Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie. Ook het Centre for Science and Technology Studies is onderdeel van de faculteit. De faculteit heeft ongeveer 5.000 studenten en 600 medewerkers. Er wordt onderwijs verzorgd over en onderzoek verricht naar uiteenlopende onderwerpen die variëren van adoptie tot politiek gedrag. Zie voor meer informatie www.fsw.leidenuniv.nl/.

Wij bieden
Een onbezoldigde aanstelling voor gemiddeld een dag per week voor de duur van 5 jaar en een beperkte onkostenvergoeding.

De universiteit Leiden hecht belang aan diversiteit van haar personeel. We streven ernaar meer vrouwen aan te stellen in vakgebieden waar ze ondervertegenwoordigd zijn. Vrouwen worden daarom aangemoedigd te solliciteren.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Prof. dr. R.A. Koole .

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer C.J.J. Van de Griend MSc Ma, , telefoonnummer 071-527 6710.

Mocht uw referent rechtstreeks een referentiebrief willen sturen, dan kunt u hem/haar wijzen op bovenstaand adres.

Informatie over de Faculteit Sociale Wetenschappen kunt u vinden op www.fsw.leidenuniv.nl. Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op www.universiteitleiden.nl.

Selectieprocedure
De reactietermijn sluit op 1 april 2016. U kunt online solliciteren via ons sollicitatieformulier.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04