Militaire Willems-Orde voor Korps Commandotroepen

15 mrt 2016
2048 keer
Militaire Willems-Orde voor Korps Commandotroepen Bron foto: ministerie van Defensie
Met groot ceremonieel is het Korps Commandotroepen vanmorgen door koning Willem-Alexander onderscheiden met Nederlands hoogste dapperheidsonderscheiding. Het Korps Commandotroepen ontving op het Haagse Binnenhof de Militaire Willems-Orde voor moed, beleid en trouw, betoond tijdens 170 operaties in Afghanisan.

De volgende eenheden van de Koninklijke Marine gingen de elite-eenheid van de Koninklijke Landmacht voor:
De Marine Luchtvaardienst kreeg in 1942 de onderscheiding voor haar inzet in de strijd tegen Japan.
In 1946 werd aan het Korps Mariniers de onderscheiding uitgereikt voor de inzet tijdens de Meidagen, de strijd op Oost-Java en voor de inzet van de mariniersdetachementen op de schepen tijdens de Slag in de Javazee.
MWOMariniers

De Onderzeedienst ontving de Militaire Willems-Orde in 1947 voor haar belangwekkende inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder het tot zinken brengen van ten minste 54 vijandelijke schepen.

Uitreiking van de Militaire Willems-Orde 
aan het Korps Mariniers in1946. 
(bron foto: NIMH, Den Haag)


De KVMO feliciteert het Korps Commandotroepen van harte met de toekenning van de Militaire Willems-Orde.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04