Voorbereiding door Gouden Driehoek voor scheepsvervanging Marine in volle gang

31 mrt 2016
1936 keer
Voorbereiding door Gouden Driehoek voor scheepsvervanging Marine in volle gang
TNO, Defensie en het bedrijfsleven demonstreerden op 8 maart tijdens een symposium bij TNO in Soesterberg de tussenresultaten van het programma Manning & Automation. Dit programma is gericht op een integrale aanpak van bedrijfsvoerings- en bemanningsconcepten voor toekomstige marineschepen. De resultaten zijn veelbelovend en onderschrijven de noodzaak van meer geautomatiseerde ondersteuning.

De aanstaande scheepsvervangingsprogramma’s van de Koninklijke Marine vereisen een verdergaande reductie van de scheepsbemanning. Hiervoor is een integrale aanpak van bedrijfsvoerings- en bemanningsconcepten noodzakelijk. In het programma Manning & Automation wordt hieraan gewerkt binnen de zogenoemde Gouden Driehoek: een samenwerkingsverband tussen Defensie, Bedrijfsleven (in deze Thales, RH Marine en DAMEN Schelde) en Kennisinstituten (in deze TNO) , dat is gericht op het vergroten van kennis op diverse onderzoeksgebieden.

Veelbelovende resultaten
Tijdens de demonstraties op 8 maart werd een aantal voordelen duidelijk. Zo was te zien hoe bestaande systemen van verschillende fabrikanten op slechts één computer draaiden, waardoor in de toekomst niet alleen minder hardware nodig is, maar er ook met lagere onderhoudslasten gerekend kan worden en minder kennis aan boord is vereist. Tevens werd gedemonstreerd hoe cyberaanvallen op schepen automatisch kunnen worden gedetecteerd en afgewend, waardoor mogelijk specialistische kennis op dit gebied aan boord niet meer nodig is. De demo van een efficiëntere en effectievere inzet van interne communicatie- en coördinatiemiddelen aan boord maakte duidelijk dat bedrijfsvoering bij calamiteiten efficiënter kan worden georganiseerd en uitgevoerd.
Het is uiteindelijk de bedoeling om de resultaten aan boord van bestaande en toekomstige marineschepen te implementeren. Defensie heeft aangegeven zeer enthousiast te zijn over de gepresenteerde voorlopige resultaten van het programma en onderschrijft de noodzaak tot meer geautomatiseerde ondersteuning, bij zowel het operationele proces (inzet van het schip) als het operationele ondersteuningsproces.

Strategische doelstellingen
Sinds 2013 wordt er binnen de Gouden Driehoek samengewerkt op het gebied van Manning & Automation. In 2014 leverde dit het document met de visie op Manning & Automation op: lange termijn strategische doelstellingen voor de bedrijfsvoering, bemanning en automatisering aan boord van toekomstige marineschepen en voor de ondersteunende organisatie. Eind 2015 kwam de roadmap voor de periode 2015-2030 tot stand. De roadmap geeft een overzicht van de studies en onderzoeken die moeten worden uitgevoerd om de bovengenoemde visie werkelijkheid te laten worden, voor zowel de marineschepen van de Koninklijke Marine als voor marineschepen voor de exportmarkt. Inmiddels is een begin gemaakt met een aantal van deze studies.

Gemeenschappelijke architectuur
Een van deze studies is Gaudi: een gemeenschappelijke Architectuur Defensie en Industrie. Het doel van deze studie is de ontwikkeling van een architectuur die de bestaande stovepipe-systemen (zoals het Combat Management System, Bridge Management System en het Platform Management System) integreert en alle informatie aan boord van het schip beter toegankelijk maakt. Additionele voordelen zijn onder andere gebruik van gemeenschappelijke hardware, gebruik van gemeenschappelijke software services, verbeterde veiligheid, schaalbaarheid en reductie op life cycle kosten. Dit leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering, en daarmee waarschijnlijk tot reductie van de bemanningsgrootte. Partners in de Gaudi studie zijn: Thales Nederland, TNO, RH Marine, DAMEN Schelde en Defensie.

(bron: TNO)

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04