Een mooie eerste stap

01 dec 2016
2101 keer
Een mooie eerste stap Bron foto: ministerie van Defensie/Malek Azoug
Gisteren heeft minister van Defensie Hennis-Plasschaert samen met haar Belgische collega Vandeput een eerste stap gezet voor de vervanging van M-fregatten en Mijnenjagers.

Met de ondertekening van een ‘Letter Of Intent’ (LOI) wordt samenwerking op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, verwerving en instandhouding van de beide vervangingsprojecten aangegaan. De KVMO is blij met de ondertekening van de samenwerking om te komen tot nieuwe fregatten en mijnenjagers.

In het Deltaplan voor Defensie, dat de KVMO begin dit jaar publiceerde, staat dat de M-fregatten in 2020 hun ‘end life of type’ (ELOT) bereiken. De twee nieuwe fregatten worden echter niet voor 2025 verwacht. De KM zal dus nog 10 jaar moeten doorvaren met sterk verouderde fregatten met sterk oplopende exploitatiekosten om de schepen in de vaart te houden. De zes nieuwe mijnenjagers bereiken hun ELOT in 2025. Als het tempo erin wordt gehouden zouden de huidige mijnenjagers nog voor hun ELOT vervangen kunnen worden.

Voor beide vervangingen geldt dat ze nog geen gelopen race zijn. De eerste stap is gezet. Echter, het parlement moet de vervangingen goedkeuren. De KVMO kijkt dan ook uit naar de A-brief van beide vervangingstrajecten.

De KVMO ziet een aanzienlijk aantal kansen voor de Nederlandse samenleving bij de vervanging van de eerder genoemde marineschepen en de onderzeeboten. In het Deltaplan is hier nader op ingegaan. Hieronder nog een keer in het kort waarom de nieuwbouw belangrijk is voor Nederland en de Koninklijke Marine:
  • Goed voor de marine: de marinebouw kan optimaal inspelen op de specifieke operationele behoeften bij bouw, onderhoud en instandhouding;
  • Essentieel voor maritieme belangen: kwalitatief goede marineschepen zijn onlosmakelijk verbonden aan de veiligheid in Nederland en België;
  • Goed voor de belastingbetaler: het marinebouwcluster heeft een aantoonbaar trackrecord van gedegen kostencontrole over haar projecten;
  • Goed voor een langdurige relatie: Nederlands/Belgische bouw is kostenefficiënter bij onderhoud en instandhouding van de marineschepen;
  • Goed voor werkgelegenheid: innovatieve opdrachten voor marinebouw leiden tot betere concurrentiepositie voor de hele maritieme sector;
  • Goed als Launching customer: schepen en deelsystemen worden vaak aan het buitenland verkocht, nadat ze op marineschepen zijn beproefd;
  • Goed voor International partnership: Nederlandse marinebouw biedt solide basis voor samenwerking met gedegen internationale industriële partners.
De KVMO kan zich daarom ook niet voorstellen dat het parlement niet zou instemmen met de vervanging van de verouderde KM-vloot. We moeten ons wel realiseren dat het hier slechts gaat om de vervanging van onze ‘vredesvloot’. Deze voldoet op dit moment niet meer aan de eisen die wereldwijd aan marine inzet worden gesteld.

Samengevat: de twee nieuwe fregatten en zes mijnjagers zijn een mooie eerste stap maar nog niet voldoende voor een voor haar taak berekende Koninklijke Marine en zijn onvoldoende passend bij het dreigingsbeeld voor een maritieme natie zoals Nederland.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04