Enquête defensiepersoneel

06 dec 2016
2788 keer
Enquête defensiepersoneel

<<Laat uw stem horen, vul de enquête in!>>


Hoeveel vertrouwen heeft u in Defensie?


Hoeveel vertrouwen hebben actieve en postactieve militairen en burgers in de defensieorganisatie, het beleid van de minister en in de politiek? Wat vindt u van onderwerpen als bijvoorbeeld veilig en gezond werken en uw arbeidsvoorwaarden?

Alle vakbonden organiseren, op initiatief van de AFMP, een enquête onder het defensiepersoneel. De link naar de enquête vindt u onder aan dit bericht.

Wij roepen alle defensiemedewerkers en postactieven op de enquête in te vullen.
Ook niet-leden kunnen meedoen.

Meedoen kan tot en met 31 december 2016.


De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om het beleid binnen Defensie en de politiek te beïnvloeden. Wij werken samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Doet u mee? Laat ook uw stem horen en vul de enquête in!

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04