Manifestatie op het Spuiplein

08 dec 2016
2166 keer
Kamerlid Jasper van Dijk tijdens de manifestatie Kamerlid Jasper van Dijk tijdens de manifestatie
Vanmiddag waren honderden gewezen militairen en burgermedewerkers van Defensie bijeen op het Spuiplein in Den Haag.

Zij waren daar om hun onvrede te uiten over het feit dat zij, vanuit hun bijzondere positie, worden geraakt door een aanzienlijke financiële achteruitgang als gevolg van het ophogen van de AOW-gerechtigde leeftijd, ook wel het AOW-gat genoemd.


Tijdens deze bijeenkomst heeft voorzitter KVMO, Marc de Natris, als een van de sprekers het woord gevoerd, zie hieronder:

Collega's en collega's uit andere veiligheidssectoren,

Het is bijzonder en mooi dat we vandaag met zovelen hier in Den Haag bijeen zijn. Het toont de kracht van onze onderlinge solidariteit. Een solidariteit waar we trots op mogen zijn en die gebruikelijk is binnen de krijgsmacht: samen uit, samen thuis.

Aan de andere kant is het ook triest dat we hier met zovelen samen zijn. Dat we met zijn allen moeten constateren dat solidariteit en loyaliteit binnen Defensie schijnbaar maar van 1 kant komen. Het kabinet en onze minister zijn namelijk van mening dat de financiële nadelen van de bijzondere positie van de militair, die ik onlangs tijdens hoorzitting in de Tweede Kamer nadrukkelijk aan de orde heb gesteld, niet volledig hoeven te worden gecompenseerd.

Ik wil u even mee terugnemen naar afgelopen dinsdag. Toen hebben we namens u allen een petitie aan de VCD aangeboden. Dit was op zichzelf al een bijzondere gebeurtenis. Maar bijna niemand heeft op deze dag de relatie gelegd met de geboortedag van Koning Willem 2. 6 december is sinds 1844 de dag dat de Jeneverkruizen voor langdurige trouwe dienst worden uitgereikt aan officieren. Op twitter zag ik ’s morgens foto's van vlagofficieren voorbijkomen die de Jeneverkruizen voor trouwe dienst uitreikten. Op diezelfde dag leverden militairen hun eretekens in aan de plv. voorzitter VCD, Raymond Knops.

De tegenstelling kon niet groter zijn. Ik weet dat er onderling veel discussie is geweest over het inleveren van de eretekens. Het is immers niet niks. Echter, het signaal dat velen van u hebben afgegeven heeft iets los gemaakt in de samenleving en heeft veel mensen geraakt.

Vanmiddag wordt er een belangrijke stap gezet in de jarenlange strijd tegen het onrecht dat u wordt aangedaan. Uw lot ligt in de handen van de Kamerleden van de VVD en de PVDA. Over enkele uren weten we of 'dit het is' zoals minister Hennis afgelopen dinsdagavond in het achtuurjournaal aangaf, of niet. Na de stemming, hoe die ook zal uitpakken, zal er sprake zijn van emoties. Ik verzoek u deze emoties in bedwang te houden. We gaan met zijn allen met opgeheven hoofd het Spuiplein weer verlaten. Ook dat hoort bij het militair zijn. Samen uit, samen thuis en we gaan ons voorbereiden op de volgende slag waar u en ik een belangrijke taak zullen hebben namelijk ervoor zorgdragen dat het volgende kabinet vanaf het begin solidariteit toont richting het loyale en bijzondere defensiepersoneel.

Dank u wel.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04