Vervanging van het 127 mm kanon LCF

19 dec 2016
2393 keer
Vervanging van het 127 mm kanon LCF
Op 16 december jl. heeft de minister van Defensie Hennis-Plasschaert in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de vervanging van het 127 mm kanon aan boord van de LCF noodzakelijk is om de operationele gereedheid van de LCF’n op peil te houden.

Voor het vervangingsproject is volgens de minister € 100 miljoen tot € 250 miljoen benodigd. Zodra deze investering inpasbaar is in het investeringsplan volgt de A- brief aan de Tweede Kamer.

De KVMO is tevreden dat de minister, in tegenstelling tot in haar eerdere brief aan de Tweede Kamer van 21 juni 2016, inmiddels de noodzaak tot vervanging van het 127 mm kanon aan boord van de LCF onderkend. Wanneer deze vervanging daadwerkelijk gaat plaatsvinden blijft echter onduidelijk daar het investeringsplan voor Defensie onder grote druk staat.

Lees hier de kamerbrief.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04