Geen overeenstemming in SOD

19 apr 2017
1673 keer
Geen overeenstemming in SOD
Op 18 april 2017 is het eerder geschorste SOD hervat, waarin de minister in een gesloten enveloppe een nieuw AVW voorstel aan de SCODef had aangeboden.

De SCODef hebben in dit hervatte overleg hun reactie op dit nieuwe voorstel aan de minister gegeven. In een gezamenlijke verklaring hebben de SCODef laten weten dat dit voorstel onvoldoende tegemoet komt aan onze eerder aangegeven ondergrenzen, laat staan aan de gerechtvaardigde wensen van het defensiepersoneel.

Na een reactie van de minister trokken de SCOdef de conclusie dat het voorstel van de minister niet tot een onderhandelaarsresultaat zou gaan leiden. De minister liet hierop weten geen aanpassingen aan dit voorstel meer te maken en dit om te zetten in een eindbod.

In overleg met de minister is daarop afgesproken dat dit eindbod aanstaande vrijdag om 12.00 uur openbaar wordt gemaakt.

Ga voor alle informatie over de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen naar www.defensiepersoneelinactie.nl

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04