Koninklijke onderscheidingen

26 apr 2017
1804 keer
Koninklijke onderscheidingen
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd zes leden van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren te decoreren met de versierselen, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau:

KLTZ W.A. Kramer, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden, voormalig hoofdbestuurslid
KTZAR R.W. Blom, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
SBN b.d. R.T.B. Visser, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, oud-voorzitter KVMO
KAPTMARNS b.d. A. van den Broek, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
LTZ2OC b.d. D.C. Doornik, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, lid van de Werkgroep PA
LTZ2OC b.d. W.A. de Groot, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Allen zijn op grond van hun de totaliteit aan verdiensten met betrekking tot Defensie en andere terreinen Koninklijk  onderscheiden.

Het hoofdbestuur van de KVMO wenst alle decorandi die door Zijne Majesteit zijn onderscheiden van harte geluk met hun Koninklijke onderscheiding.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04