Internationale conferentie: The Raid on Chatham of 1667 and its historical context

22 juni 2017
1867 keer
Internationale conferentie: The Raid on Chatham of 1667 and its historical context
Driehonderdvijftig jaar geleden bracht de Nederlandse vloot tijdens de beroemde Tocht naar Chatham de Royal Navy een vernietigende nederlaag toe. Een Nederlandse vlootmacht voer de Medway op en vernietigde daar verschillende Engelse oorlogsschepen. Bovendien werd het vlaggenschip Royal Charles als buit meegevoerd. Voor het republikeinse bewind van Johan de Witt was de Tocht naar Chatham een triomf zonder weerga, voor de Engelse koning Karel II een diepe vernedering.

Morgen en overmorgen, 23 en 24 juni, vindt op het Marine Etablissement in Amsterdam een internationale conferentie plaats over de Tocht naar Chatham en de bredere historische context.

Britse en Nederlandse historici gaan in op de organisatie, uitvoering en impact van deze raid, de achtergronden van Engels-Nederlandse relaties in de zeventiende eeuw en op maritieme oorlogvoering in de vroegmoderne tijd. Ook leggen ze uit hoe de Tocht door beide regeringen werd verkocht aan de eigen bevolking en hoe deze in de eeuwen erna werd herinnerd. Voor de Koninklijke Marine geldt de Tocht tot op de dag van vandaag als haar finest hour, voor de Royal Navy nog altijd als de zwaarste nederlaag uit haar geschiedenis.

Onder de sprekers zijn David Davies, Louis Sicking en Henk den Heijer. De bekende Amerikaanse hoogleraar Naval History John Hattendorf zal de afsluitende bijdrage leveren. In het Marineblad van juni zijn de bijdragen van David Davies, Chris Ware, Remmelt Daalder, Marc van Alphen en Erik Odegard opgenomen.

De conferentie, die wordt georganiseerd door de Vrienden van De Witt en de Naval Dockyards Society, is nadrukkelijk bedoeld voor een breed publiek. De lezingen zullen in het Engels zijn.

Zie voor het programma en voor inschrijving: www.vriendenvandewitt.nl

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04