KVMO scriptieprijs naar LTZ3 A.A. Kool

27 juni 2017
1946 keer
KVMO scriptieprijs naar LTZ3 A.A. Kool
Vrijdag 23 juni jl. heeft voorzitter KVMO, KLTZ ing. Marc de Natris de KVMO-scriptieprijs 2017 uitgereikt aan LTZ3 A.A. Kool. Aan deze prijs is een bedrag van € 500,00 verbonden.

In zijn scriptie ‘Integrated Mission Management voor C2-ondersteuning’ heeft Bram Kool onderzoek gedaan naar meer geautomatiseerde ondersteuning door vergaande integratie van informatiesystemen. Hiermee geeft hij nieuwe inzichten voor vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van complexe Integrated Mission Management Systemen (IMMS).

Uit de considerans:
‘Bij de ontwikkeling van nieuwe schepen voor de Koninklijke Marine zal in de toekomst een verdere reductie van de scheepsbemanning en meer geautomatiseerde ondersteuning expliciet deel uitmaken van het scheepsontwerp. Met zijn scriptie levert LTZ3 Kool een bijdrage aan deze ontwikkelingen.

20170627uitreikingscriptieprijs2Kool heeft zijn onderzoek op zeer zelfstandige wijze uitgevoerd en is daarbij uitvoerig en grondig te werk gegaan. De scriptie is een uitstekend voorbeeld van hoe de professionele en academische onderdelen van het militaire officiersberoep elkaar kunnen versterken. Het wetenschappelijk onderzoek resulteert in een aantal concrete aanbevelingen met betrekking tot verdere ontwikkeling van een IMMS.’

Het hoofdbestuur van de KVMO feliciteert luitenant Kool met zijn scriptie en wenst hem een succesvolle loopbaan binnen de Koninklijke Marine toe.

Over de KVMO-scriptieprijs
De KVMO-scriptieprijs wordt sinds 2001 bijna jaarlijks uitgereikt. Om voor de prijs in aanmerking te kunnen komen moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: de scriptie moet gerelateerd zijn aan Human Resource Management, dan wel een innovatief karakter hebben én moet uiteraard van een zeer goed niveau zijn.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04