MC-dag in Stroe

05 okt 2017
179 keer
MC-dag in Stroe
Samen staan we sterker! Dat was de conclusie van onze bijeenkomst op 6 juli jongstleden, waarbij veel vertegenwoordigers van medezeggenschaps-commissies aanwezig waren.
In deze bijeenkomst hebben de samenwerkende vakbonden aangegeven dat, in het kader van informatieverstrekking, het wenselijk is vaker “de koppen bij elkaar te steken”.

Het georganiseerde overleg – het reguliere overleg tussen de bonden en Defensie – ligt al enkelen maanden stil en het is de hoogste tijd om opnieuw een meeting met de leden van de medezeggenschap, aangevuld met onze kaderleden, te organiseren.

Tijdens de bijeenkomst op informeren de voorzitters van de bonden de aanwezigen over de laatste stand van zaken. Ook willen we gaarne jullie zienswijze vernemen over de verder te volgen koers en de actie van 2 november aanstaande in Den Haag bespreken.

Kortom, reden genoeg om bij elkaar te komen. Wij zien u graag op 12 oktober!

Wanneer 12 oktober 2017, van 13.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur
Waar KEK gebouw ‘De Wittenberg' (gebouw 540) op de Generaal-majoor Kootkazerne, Stroe
Gezamenlijke lunch van 12.00 tot 13.00 uur kunt u in het bedrijfsrestaurant op kosten van de bonden gebruik maken van een lunch
Aanmelding Voor deelname graag aanmelden op email adres:

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04