Rondetafelgesprek over Defensienota 2018

14 dec 2017
3030 keer
Rondetafelgesprek over Defensienota 2018 Bron foto: www.tweedekamer.nl
Minister van Defensie Bijleveld heeft tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling toegezegd begin volgend jaar met een nieuwe Defensienota te komen. Teneinde de Tweede Kamerleden goed te kunnen informeren vinden er rondetafelgesprekken plaats met de Vaste commissie voor Defensie. Tijdens deze gesprekken geven verschillende defensie-gerelateerde partijen, waaronder de defensiebonden, hun visie op Defensie.

Namens de GOV|MHB neemt duo-voorzitter KLTZ Marc de Natris deel aan het gesprek dat vandaag wordt gevoerd.



Lees hier de input van de GOV|MHB aan het rondetafelgesprek>>
Lees hier de mondelinge toelichting bij de input>>

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04